sfkirdat0 (2.0-git)
index
user/llisiw/Mkirdat0.c
2-D Post-stack Kirchhoff redatuming.

 
Synopsis
        sfkirdat0 < in.rsf > out.rsf green=green.rsf verb=n datum= aperture=50 taper=10 length=0.025

 
Parameters
       
 
int aperture=50
aperture (number of traces)
 
float datum=
datum depth
 
file green=
auxiliary input file name
 
float length=0.025
filter length (in seconds)
 
int taper=10
taper (number of traces)
 
bool verb=n [y/n]
verbosity flag