sfvariogram2 (2.0-git)
index
user/yliu/Mvariogram2.c
Compute a horizontal variogram of data slice.

 
Synopsis
        sfvariogram2 < in.rsf > out.rsf verb=n dh1=1 nh1=n1/dh1 dh2=1 nh2=n2/dh2 semi=y

 
Parameters
       
 
int dh1=1
interval (jump) of variogram lag in first axis
 
int dh2=1
interval (jump) of variogram lag in second axis
 
int nh1=n1/dh1
number of variogram lag in first axis
 
int nh2=n2/dh2
number of variogram lag in second axis
 
bool semi=y [y/n]
if y, output semivariogram
 
bool verb=n [y/n]
verbosity